Regulamin

Regulamin

I. Informacje ogólne

 1. Psychoterapeuta kieruje się w swojej pracy Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej:
  http://www.pttpb.pl/dokumenty/kodeks-etyczny/
 2. W trosce o wysoką jakość świadczonych usług Psychoterapeuta poddaje swoją pracę regularnej superwizji.
 3. Psychoterapeuta posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do uprawiania zawodu. Dostęp do dyplomów, zaświadczeń jest do wglądu w gabinecie Terapeuty.
 4. Terapeuta w swoich działaniach prezentuje uczciwość i szacunek wobec światopoglądu, orientacji seksualnej i przekonań religijnych osób, z którymi pracuje.
 5. Z pomocy psychoterapeutycznej mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest obecność lub pisemna zgoda opiekuna prawnego.
 6. Osoby niepełnoletnie przyjmowane są po konsultacji psychoterapeuty z rodzicami. Pomoc psychologiczna osób niepełnoletnich odbywa się po uzyskaniu pisemnej zgody od rodzica/opiekuna prawnego.
 7. W przypadku rozpoczęcia psychoterapii: Psychoterapeutę i Pacjenta obowiązuje kontrakt terapeutyczny zawierany ustnie lub pisemnie, którego zasady mogą nieznacznie modyfikować niniejszy regulamin.
 8. Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzają konsultacje (zwykle od 3 do 5 spotkań), które mają prowadzić do sformułowania problemu, celu i zasad pracy.
 9. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, chyba, że prowadzący wspólnie z Pacjentem uzgodni, że potrzebna jest inna częstotliwość spotkań.
 10. Czas trwania sesji oraz aktualny cennik znajduje się na stronie:
  http://patrycjasobczynska.pl/cennik/
 11. Opłaty można dokonywać w gabinecie za pomocą gotówki – po zakończeniu spotkania lub poprzez dokonanie przelewu (48 h wcześniej) na poniższy numer konta:
  Gabinet Psychologiczny Patrycja Sobczyńska
  73 1020 1954 0000 7302 0196 3966.
 12. Termin sesji należy uzgodnić telefonicznie lub mailowo. Opłacenie sesji nie jest równoznaczne z rezerwacją terminu.
 13. Umówioną wcześniej konsultację lub sesję Pacjent może odwołać nie ponosząc jej kosztu najpóźniej 2 dni przed ustalonym terminem. Pacjent ponosi koszt umówionej sesji, na którą się nie zgłosił w przypadku, gdy nie odwołał jej w wyznaczonym terminie.
 14. W przypadku spóźnienia Pacjenta – sesja nie zostaje przedłużona; w przypadku opóźnienia rozpoczęcia spotkania przez Terapeutę sesja zostaje przedłużona o czas spóźnienia.
 15. Psychoterapeuta może odmówić świadczenia usług osobom, które zgłaszają żądania niemożliwe do zrealizowania lub szkodliwe dla siebie i/lub otoczenia. Dotyczy to również sytuacji, kiedy psychoterapeuta uznaje, że nie może rzetelnie świadczyć usług na rzecz danego Pacjenta (powody mogą mieć charakter osobisty lub zawodowy) psychoterapeuta kieruje wówczas pacjenta do innego specjalisty.
 16. Psychoterapeuta może odmówić świadczenia usługi osobie, która naraża jego dobro osobiste, jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub jest agresywna. W takim wypadku zastrzega sobie także prawo do wezwania ochrony.
 17. Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii wobec osób trzecich. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone w prawie. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą, udostępnia tylko niezbędne informacje, za wiedzą pacjenta.
 18. W stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjenta lub innych osób, Terapeuta ma prawo zatrzymać Pacjenta w ośrodku i wezwać służby ratownicze, co jest zgodne z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.
 19. Zaświadczenia o korzystaniu z pomocy psychologicznej są wydawane na życzenie klientów, ale wyłącznie ze wskazaniem od kiedy odbywają się spotkania i w jakiej częstotliwości oraz w przypadku, gdy odbyły się przynajmniej trzy wizyty psychologiczne. Koszt zaświadczenia wynosi 50 zł.
 20. W przypadku sporządzania opinii specjalista ma prawo sprawdzić zgodność podawanych danych osobowych z dowodem tożsamości.

II. Regulamin Skype

 1. Usługi psychologiczne lub psychoterapeutyczne mogą być świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji Skype. Zamówienie takiej usługi jest możliwe za pomocą formularza kontaktowego na stronie: www.patrycjasobczynska.pl lub poprzez kontakt telefoniczny: 668 117 693.
 2. Świadczenie usług psychologicznych lub psychoterapeutycznych przez Gabinet Psychologiczny drogą elektroniczną w postaci udzielenia pomocy psychologicznej lub psychoterapeutycznej za pośrednictwem Skype jest uwarunkowane spełnieniem przez pacjenta jako usługobiorcę minimalnych wymagań technicznych w postaci:
  a). korzystania z komputera z procesorem dwurdzeniowym lub szybszym oraz kamerą internetową, słuchawkami i mikrofonem, a alternatywnie z telefonu lub tabletu wyposażonego w kamerę i mikrofon
  b) posiadania szybkiego łącza internetowego – minimum 512 kb/s
  c) posiadania indywidualnego konta w aplikacji Skype
  d) zapewnienie warunków do swobodnej rozmowy, bez obecności osób trzecich.
 3. Gabinet Psychologiczny nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z pomocy psychologicznej lub psychoterapeutycznej. W przypadku uniemożliwienia prawidłowego wykonania świadczenia z przyczyn technicznych nie leżących po stronie Usługodawcy, Usługobiorcy nie przysługują względem Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności roszczenie zwrotu uiszczonej płatności.
 4. W pomieszczeniu, w którym przebywa lub z którego łączy się Psychoterapeuta i Pacjent nie mogą przebywać osoby trzecie. Udział innych osób w sesji jest dopuszczalny w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu tego przez Pacjenta i Terapeutę.
 5. Standardowo, rozmowy video nie są w żaden sposób rejestrowane ani przez klienta ani przez terapeutę, nie są też automatycznie zapisywane na dysku komputera. Jeśli jednak za porozumieniem terapeutki i klienta sesja zostanie nagrana, to każdy z posiadaczy nagrania jest odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo.
 6. Płatności za świadczenie usług drogą elektroniczną należy dokonać na 48 h przed sesją.
 7. Przelewu należy dokonać na numer konta: 73 1020 1954 0000 7302 0196 3966.
  Potwierdzenie przelewu należy przesłać terapeucie przed wizytą, na adres e-mail: kontakt@patrycjasobczyska.pl

Psychoterapia Gorzów Wielkopolski ⭐⭐⭐⭐⭐
Ocena 5/5 Głosów 130

Umów wizytę

Adres gabinetu
ul. Walczaka 25
(parter-po lewej stronie)
66-400 Gorzów Wlkp.

Telefon
+48 668 117 693

Odwiedź mnie na

  Formularz kontaktowy

  Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności